Jak jsme byli na svatbě // How we went for a wedding

Indická svatba je pro evropana dost neúnosnou záležitostí. Nemá řád ani kulturu a většinu času člověk stráví čekáním v hluku. Statečně jsme vám ale vyčekali obrázky ženicha, který je synem školního řidiče, i nevěsty! // Indian wedding is for european person very unbearable. It does not have any order and most of the time you spend waiting in noise. We waited for you these pictures of bride and groom who is our scholl driver’s son.

Nejprve jsme byli zváni na společný oběd s učiteli. // Firstly there was lunch with our coleague teachers.

svatba Sureshova syna (1)

Pak jsme jeli do domu nevěsty na samotnou svatbu. // Then we went to bride’s house for wedding ceremony.

svatba (8)svatba (16)svatba (23)svatba (25)svatba (26)svatba (30)svatba (34)svatba (40)

svatba (50)svatba (49)

svatba (57)svatba (66)svatba (69)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: